Noutăți  »   Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Publicat la data: 2018-12-11
 

AQUATIM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare rețea de canalizare și racorduri canal pe str. Victor Hugo și str. Izlaz – Municipiul Timișoara”, propus a fi amplasat ȋn Timișoara, str. Victor Hugo, Izlaz, CF nr. 439131, nr. top. 439131, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, ȋn zilele de luni - joi ȋntre orele 8:00 - 16:30, vineri ȋntre orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.12.2018. 

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta