Noutăți  »   Anunț privind decizia etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Anunț privind decizia etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Publicat la data: 2019-06-06
 

            AQUATIM SA, titular al proiectului „Realizare racorduri canal noi în localitatea Liebling – judeṭul Timiṣ”, propus a fi amplasat în comuna Liebling, conform Anexa nr.48 (inventarul bunurilor care aparṭin domeniului public al comunei Liebling), din Monitorul Oficial nr.699 bis, din 2002, jud. Timiṣ, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timis, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare racorduri canal noi în localitatea Liebling – judeṭul Timiṣ”, propus a fi amplasat în comuna Liebling, conform Anexa nr. 48 (inventarul bunurilor care aparṭin domeniului public al comunei Liebling), din Monitorul Oficial nr. 699 bis, din 2002, jud. Timiṣ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timiș, din Municipiul Timișoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, în zilele de luni – joi între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în teremen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pgaina de internet a autoritătii competente pentru protecţia mediului.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta