Noutăți  »   Anunț - încadrare evaluare impact asupra mediului

Anunț - încadrare evaluare impact asupra mediului

Publicat la data: 2018-09-05
 

AQUATIM S.A., titular al proiectului „Optimizarea procesului de deshidratare nămol - Stația de epurare Timișoara”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Optimizarea procesului de deshidratare nămol - Stația de epurare Timișoara”, propus a fi amplasat ȋn municipiul Timișoara, strada Păstorilor, nr.1, CF 422492, nr. top. 422492, CF 422493, nr. top. 422493, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, jud. Timiș, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, ȋn zilele de luni până joi ȋntre orele 8 – 16:30, vineri ȋntre orele 8 - 14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.09.2018.

 
top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta