Clienți  »   Citirea contoarelor

Citirea contoarelor

Publicat la data: 2013-03-13
 

Consumul dumneavoastră de apă se stabileşte pe baza înregistrărilor contoarelor de branșament şi constituie baza de calcul a facturii de apă.

Contoare cu citire la distanță
În Timișoara, Aquatim a instalat, aproape la toți clienții, contoare cu citire la distanță, contoare care permit citirea consumurilor de la o distanță de maxim 200 m. Acest lucru are un avantaj practic important: reprezentanții Aquatim pot citi contorul dumneavoastră, chiar și atunci când nu au acces la el. Consumurile de pe factură sunt cele înregistrate de contor, și nu rezultă din estimări, așa cum se întâmpla în cazul contoarelor „tradiționale”, când citirea nu era posibilă, în cele mai multe cazuri pentru că clienții nu erau acasă la momentul citirii iar contoarele erau amplasate pe proprietate privată.

Când se face citirea?
Citirea contoarelor se face lunar în Timișoara și trimestrial în localitățile arondate Timișoarei și la sucursalele Aquatim din județ. Data citirii este trecută pe factură.

Autocitire
NU este recomandată citirea „manuală”, de către clienți, a contoarelor cu citire la distanță pentru că manevrarea modulului de transmitere radio de pe capac poate duce la blocarea acestuia, situație în care operatorii Aquatim nu mai pot prelua datele înregistrate de contor.

Clienţii din Timișoara care NU au contoare radio, cei de la sucursale și din localitățile arondate Timișoarei pot transmite indexul contorului telefonic, prin mesaj text (SMS) sau e-mail, de preferință la data convenită cu Aquatim şi trecută pe factură, Pe lângă indexul contorului, clienţii mai trebuie să transmită adresa completă sau codul „brigadă, carte, număr” de pe factură.

Clienții din localitățile arondate Timișoarei pot transmite indexul contorului:
- la telefon: 0754 223 856 şi 0256 226 656, program 8-15, sau prin SMS la orice oră. Tariful este normal.
- la adresa de e-mail: consum@aquatim.ro.
- Prin formularul de contact de pe site.

Clienții de la sucursale pot transmite indexul contorului la sediul sucursalei de care aparțin:

Reprezentanții Aquatim vor verifica periodic şi, ori de câte ori este necesar, corectitudinea datelor transmise.

Contoare de apartament
Societatea Aquatim NU citeşte contoarele de apartament din blocurile de locuinţe. Facturarea consumurilor de apă se face pe branşament, iar repartizarea consumurilor pe fiecare apartament este responsabilitatea asociaţiilor de locatari.

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta